Magyar Lupus Egyesület
SLE-vel élők civil szervezete

Hevér Krisztina Díj – Pályázati kiírás

A Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület Hevér Krisztina emlékére 2009. szeptember 26-án, a 16/2009. (IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján Hevér Krisztina Díjat alapított.
Hevér Krisztina fiatalon, 34 éves korában, 2009. augusztus 20-án hunyt el. Egyesületünk és a magyarországi autoimmun betegek sokat köszönhetnek munkájának. Sokat tett a nemzetközi kapcsolatok megerősítése érdekében, civil munkájával a magyar lupuszos betegeket segítette.
Kiemelkedő munkája példaértékű mindenki számára. Az Ő emléke előtt tisztelegve hirdetjük meg az első Hevér Krisztina Díj pályázati kiírását.

A pályázat címe: Lételemünk az egészséges életmód!
Feldolgozható témák:
▪ Egészségtudatos gondolkodás, ösztönzés, prevenció
▪ Az egészség, egészséges életmód és marketing kapcsolat
▪ Az egészséges életmód lehetőségei
▪ Egészség megőrzésének módjai, lehetőségei
▪ Egészség, egészséges életmód, és a turisztika kapcsolata
▪ Egészség, betegség kezelése és a wellness kapcsolata
▪ Betegek, betegségek kezelése és a művészetterápiás foglalkozások kapcsolata
▪ Az egészség és betegség megjelenítése
▪ Az egészség és az MLM kapcsolata Magyarországon
A pályázat beadásának határideje: 2010. április 15.
Eredményhirdetés: 2010. május 9. Budapest (Lupus Nap)
Díjazás: A Hevér Krisztina Díjat kiírásonként egy pályázó nyerheti el. A díj átvétele kizárólag személyesen történhet. A nyertes pályázó 50.000 Ft pénzjutalomban részesül, melyet ugyancsak kizárólag személyesen az ünnepélyes eredményhirdetésen lehet átvenni. A díj és a pénzjutalom átvételére más időpontban (és helyszínen) nincs lehetőség.
A pályázat beadásának módja: kizárólag postai küldeményként, a Schopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület levélcímére: 6635 Szegvár, Kórógy u. 69.
Nevezési díj: nincs.
Részvételi feltételek:
▪ Magyar állampolgárság.
▪ A pályázat megfelel a tartalmi kiírásnak.
▪ A beérkezett írásos pályamű terjedelme 2-10 oldal (A/4 méretű lapon kézírás, vagy szövegszerkesztett oldal.). Egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.
▪ A pályaműben szerepelnie kell a pályázó nevének, címének, egyéb elérhetőségének (telefonszám, e-mail).
▪ A pályázó beleegyezik abba, hogy a pályamű az egyesület kiadványaiban és weblapján
megjelenhessen.
▪ A pályázatokat egy független, egyesületünktől különálló szakmai bizottság értékeli és javaslatot tesz a legjobb pályamunkára. A Bizottság dönthet úgy, hogy nem javasol pályamunkát a Hevér Krisztina Díjra. A döntése végleges, a pályázók nem jogosultak fellebbezni a döntés ellen.
▪ A pályázatra beérkezett pályamunkákat nem küldjük vissza.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató