Magyar Lupus Egyesület
SLE-vel élők civil szervezete

Meghívó közgyűlésünkre

Tisztelt Tagjaink!

Ezúton értesítem, hogy Alapszabályunk szerint közgyűlést hívok össze, melyet 2012. március 31-én (szombaton) 15.30 órai kezdettel tartunk Budapesten a Váci út 73/A. sz. alatt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár székházának előadótermében.
Amennyiben nincs jelen a meghívott Magyar Lupus Egyesület aktív tagjainak 50%-a plusz egy fő, akkor ugyanezen a helyszínen és napon 16.00 órakor ismételten összehívom a Közgyűlést, amely ugyanazon napirendi pontokkal a megjelentek létszámától függetlenül szavazó és határozatképes lesz.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

1. Dr. Kaposi Mór Alap megalapítása.
A Magyar Lupus Egyesület 16 éves aktív működés után szeretne egy újabb célkitűzést megvalósítani. A Dr. Kaposi Mór Alap keretében szeretnénk a rászoruló autoimmun betegségben szenvedők gyógyszerköltségeihez hozzájárulni. Azokat a betegeket kívánjuk támogatni, akik anyagi körülményeik miatt már az autoimmun betegségével összefüggő, rendszeresen szedett gyógyszereit sem tudják finanszírozni. A Dr. Kaposi Mór Alapról további részletek a Lepke 6-7. oldalán, és weboldalunkon. Amennyiben támogatja a közgyűlés, a Dr. Kaposi Mór Alapról papíralapon, névvel szavazunk.

2. Schopper Gabriella Alap megalapítása.
A Magyar Lupus Egyesület egy önálló pénzügyi alapba gyűjtené azokat az adományokat, amelyekből ingyenes betegfórumainkat, Lepke és Pillangó magazinjainkat, tájékoztató kiadványainkat, weboldalunkat finanszíroznánk. Ezt a pénzügyi alapot – egyesületünk alapítójáról, névadójáról – Schopper Gabrielláról neveznénk el. A Schopper Gabirella Alap megalapításával hatékonyabban tudnánk forrásokat gyűjteni tájékoztató jellegű programjainkhoz. Amennyiben támogatja a közgyűlés, a Schopper Gabriella Alapról papíralapon, névvel szavazunk.

3. Egyesületünk új alapszabályának elfogadása.
Jelenleg hatályban a 2007. szeptember 29–én elfogadott alapszabályunk van. Az eltelt közel 5 év óta számos tevékenységgel és szolgáltatással bővült egyesületünk, változtak adataink, s mivel közhasznú társadalmi  szervezet vagyunk, s bevételünk várhatóan meghaladja az évi 5.000.000 Ft-ot ezért az alapszabályba bele kell foglalnunk Felügyelő Bizottságunk működését is. Új alapszabályunkat kibővítenénk a Dr. Kaposi Mór Alappal, a Schopper Gabriella Alappal, a Hevér Krisztina Díjjal és a Szociális Bizottság működésével. Tervezett új, egységes szerkezetű alapszabályunk megtekinthető weboldalunkon, tagjaink javaslatait az Egyesület elérhetőségeink tudjuk fogadni.

4. Szociális Bizottság tagjainak megválasztása.
A Dr. Kaposi Mór Alap megalapítása és alapszabályunk változása miatt meg kell választanunk a Szociális Bizottságunk tagjait. A Szociális Bizottság létszáma legalább négy fő, tagjai feladata a Dr. Kaposi Mór Alap pályázatára érkező pályázatok elbírálása. A Szociális Bizottság tagjai nem részesülnek tiszteletdíjban és egyéb bér jellegű juttatásban. Aki szeretne a Szociális Bizottság tagja lenni, jelezze szándékát az Egyesület elérhetőségein.

5. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
Alapszabályunk változása miatt meg kell választanunk Egyesületünk Felügyelő Bizottságának tagjait. A Felügyelő Bizottság létszáma legalább négy fő, feladata, az ügyintéző és képviseleti szervtől függetlenül ellenőrizze az Egyesület törvényes működését. A Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek tiszteletdíjban és egyéb bér jellegű juttatásban. Aki szeretne a Felügyelő Bizottság tagja lenni, jelezze szándékát az Egyesület elérhetőségein.

6. Szakmai és pénzügyi beszámoló az egyesület 2011. évi gazdálkodásáról, közhasznú tevékenységéről, a 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
A közhasznúsági jelentés weblapunkról letölthető.

7. Az Egyesület 2012. és 2013.évi terveinek megbeszélése.

Ez a közgyűlés nagyon fontos mérföldkő egyesületünk életében. Fontos dolgokról fogunk dönteni, ezért kérem, hogy akinek számít egyesületünk jövője, vegyen részt közgyűlésünkön! Aktív tagjaink megjelenésére feltétlen számítok! A közgyűlés várhatóan 2 óra hosszúságú lesz, egy 10 perces szünetet fogunk tartani.

Budapest, 2012. február 27.

Tisztelettel: Purgel Zoltán elnök

Meghívó közgyűlésünkre

Közhasznúsági jelentés 2011.

Új alapszabály tervezet

Összefoglaló a Magyar Lupus Egyesület 2011. évi tevékenységéről

 

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató