Magyar Lupus Egyesület
SLE-vel élők civil szervezete

Tagságok típusai

Aktív I. tagság Tagsági díj: 3000 Ft / év

E tagsági formában a Tag és az Egyesület közti levelezés postai úton történik, azaz minden egyesületi kiadványt (Pillangó magazin, Lepke hírlevél, DVD, egyéb kiadványok, tagdíjfizetési értesítő, stb…) postai levélben kap meg a Tag. A postai levelezés mellett kérhető elektronikus levelezés is.

„Rendes” tagság: a tag az Egyesület céljait elfogadja. Szavazati joga van az Egyesület közgyűlésén, tisztségre jelölhető és választható. Betekintési joga van az egyesület dokumentumaiba.

E tagsági forma csak pontosan kitöltött és aláírt „Tagbelépési nyilatkozat” postai visszaküldésével igényelhető, weboldalon történő on-line kitöltés nem lehetséges. A felvételt kérő Tagnak nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Tagnak joga van az Egyesület weboldalán az „Előadás videók” oldalra belépni az Egyesülettől kapott felhasználói névvel és jelszóval.

Az Aktív I. és II. tagság azon személyeknek ajánlott, akik részt szeretnének venni az egyesület (társadalmi) munkájában. Aktív I. és II. tagjainktól elvárjuk, hogy személyesen részt vegyen közgyűléseinken!

Aktív II. tagság Tagsági díj: 1500 Ft / év

E tagsági formában a Tag és az Egyesület közti levelezés kizárólag elektronikus úton történik, azaz minden egyesületi kiadványt (Pillangó magazin, Lepke hírlevél, tagdíjfizetési értesítő, stb…) e-mailben kap meg a tag, postai úton semmilyen levelezés nem történik.

„Rendes” tagság: a tag az Egyesület céljait elfogadja. Szavazati joga van az Egyesület közgyűlésén, tisztségre jelölhető és választható. Betekintési joga van az egyesület dokumentumaiba.

E tagsági forma csak pontosan kitöltött és aláírt „Tagbelépési nyilatkozat” postai visszaküldésével igényelhető, weboldalon történő on-line kitöltés nem lehetséges. A felvételt kérő Tagnak nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Tagnak joga van az Egyesület weboldalán az „Előadás videók” oldalra belépni az Egyesülettől kapott felhasználói névvel és jelszóval.

Az Aktív I. és II. tagság azon személyeknek ajánlott, akik részt szeretnének venni az egyesület (társadalmi) munkájában. Aktív I. és II. tagjainktól elvárjuk, hogy személyesen részt vegyen közgyűléseinken!

Támogató I. tagság Tagsági díj: 3000 Ft / év

E tagsági formában a Tag és az Egyesület közti levelezés postai úton történik, azaz minden egyesületi kiadványt (Pillangó magazin, Lepke hírlevél, DVD, egyéb kiadványok, tagdíjfizetési értesítő, stb…) postai levélben kap meg a Tag. A postai levelezés mellett kérhető elektronikus levelezés is.

„Pártoló” tagság: a tag az Egyesület céljait, tevékenységét elfogadja, de „rendes” tagként nem lép be. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, de nincs szavazati joga és tisztségre nem választható meg. Nincs betekintési joga az egyesület nem nyilvános dokumentumaiba.

E tagsági forma pontosan kitöltött és aláírt „Tagbelépési nyilatkozat” postai visszaküldésével igényelhető, de weboldalon (www.lupusz.hu/tag/) történő elektronikus kitöltés is engedélyezett.

A Tagnak joga van az Egyesület weboldalán az „Előadás videók” oldalra belépni az Egyesülettől kapott felhasználói névvel és jelszóval.

 

Támogató II. tagság Tagsági díj: 1500 Ft / év

E tagsági formában a Tag és az Egyesület közti levelezés kizárólag elektronikus úton történik, azaz minden egyesületi kiadványt (Pillangó magazin, Lepke hírlevél, tagdíjfizetési értesítő, stb…) e-mailben kap meg a tag, postai úton semmilyen levelezés nem történik.

„Pártoló” tagság: a tag az Egyesület céljait, tevékenységét elfogadja, de „rendes” tagként nem lép be. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, de nincs szavazati joga és tisztségre nem választható meg. Nincs betekintési joga az egyesület nem nyilvános dokumentumaiba.

E tagsági forma pontosan kitöltött és aláírt „Tagbelépési nyilatkozat” postai visszaküldésével igényelhető, de weboldalon (www.lupusz.hu/tag/) történő elektronikus kitöltés is engedélyezett.

A Tagnak joga van az Egyesület weboldalán az „Előadás videók” oldalra belépni az Egyesülettől kapott felhasználói névvel és jelszóval.

 

„Határon túl” tagság Tagsági díj: 1500 Ft / év, vagy 6€

E tagsági formában a Tag és az Egyesület közti levelezés kizárólag elektronikus úton történik, azaz minden egyesületi kiadványt (Pillangó magazin, Lepke hírlevél, tagdíjfizetési értesítő, stb…) e-mailben kap meg a tag, postai úton semmilyen levelezés nem történik.

„Pártoló” tagság: a tag az Egyesület céljait, tevékenységét elfogadja,
de „rendes” tagként nem lép be. A pártoló tag – ha rendelkezik magyarországi lakcímmel – tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, de nincs szavazati joga és tisztségre nem választható meg. Nincs betekintési joga az egyesület nem nyilvános dokumentumaiba.

E tagsági forma pontosan kitöltött és aláírt „Tagbelépési nyilatkozat” postai visszaküldésével igényelhető, de weboldalon (www.lupusz.hu/tag/) történő elektronikus kitöltés is engedélyezett.

A Tagnak joga van az Egyesület weboldalán az „Előadás videók” oldalra belépni az Egyesülettől kapott felhasználói névvel és jelszóval.

Külföldi állampolgárok csak ezt a tagsági formát választhatják.

 

 

 

További információk a tagságról

A tagsági díj egy összegben fizetendő, nincs lehetőség részletfizetésre.

Az új tagok tagdíját mindig arra az évre könyveljük le, amikor beérkezik hozzánk az összeg. (Például a 2010. október 3-án feladott tagdíjat a 2010. évre könyveljük le, s a tagság 2010. december 31-ig érvényes.) A tagdíjat a tagbelépési nyilatkozat egyidejű elküldésével – maximum 7 nap késéssel – kell teljesíteni.

A jelenlegi tagok részére a tagdíjfizetést a következő – nem fizetett – évre könyveljük le. (Például a 2010. november 2-án befizetett tagdíjat a következő évre, 2011-re könyveljük le.)

Nem küldünk külön értesítést a befizetésről és a tagfelvétel megtörténtéről. A tagfelvételtől kezdve minden elektronikus vagy postai levelezést, kiadványt automatikusan küldünk.

A tagsági kártyát, és a tagságot igazoló bélyeget minden év első negyedévében egyszerre küldjük ki Aktív I. és Támogató I. tagjainknak postai úton. Aki nem fizette ki határidőre a tagdíjat, annak nem áll módunkban utólag pótolni a tagsági kártyát.

Meglévő tagjaink a következő évi tagdíjfizetési értesítőt általában az előző év novemberében kapják kézhez. A tagdíjfizetési határideje az aktuális év január 31. Például a 2011. évi tagdíjfizetési értesítőt meglévő tagjaink 2010 novemberében kapták kézhez, a tagdíjfizetési határideje 2011. január 31-e volt. (A tagsági igazolványokat 2011. első negyedévében küldtük ki.)

Ha a tagdíj kiegyenlítése a feltüntetett határidőig nem történik meg, alapszabályunk értelmében a tagság – előzetes értesítés nélkül – automatikusan megszűnik. (Ha a tagság tagdíj hátralék miatt szűnik meg, s a későbbiekben a tag úgy dönt, hogy újra tag szeretne lenni, akkor nem elég kiegyenlíteni a tagdíjat, hanem újra ki kell tölteni a tagdíjbelépési nyilatkozatot – tehát mindent elölről kell kezdeni!

A tagsági díj kizárólag postai csekken (sárga vagy piros) vagy banki átutalással történhet. Nincs lehetőség készpénzes, házipénztárba történő befizetésre. Postai piros csekkes fizetésnél is kérjük, hogy címzettnek ne az Egyesület levélcímét adja meg, hanem az Egyesület bankszámlaszámát. Postai piros csekkes fizetés esetén a Posta feladási díjat számol fel.

Tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület céljait rendszeresen támogatja és a Közgyűlés ilyen címet adományoz neki. A tiszteletbeli tagok megválasztásáról az Egyesület Közgyűlése dönt. A tiszteletbeli tagság az Egyesület Közgyűlésének felkérésre vonatkozó határozatával és a tiszteletbeli tag elfogadó nyilatkozatával keletkezik és határozatlan ideig tart. Megszűnését kezdeményezheti az Egyesület Közgyűlése és a tiszteletbeli tag.

Az Egyesület bankszámlaszáma: 57200062-10027202 Számlavezető bank: Szegvár és Vidé-ke Takarékszövetkezet. IBAN: HU98 5720 0062 1002 7202 0000 0000 BIC kód: SZGTHUHB

 

A tagsági díj éves összegét kérjük egy részben, e nyilatkozat kitöltését (és visszaküldését) követő 7 napon belül kiegyenlíteni az alábbi módok valamelyikén.
Átutalással: 57200062-10027202 számlaszámra.
Postai (piros) csekken: Magyar Lupus Egyesület 57200062-10027202 Budapest, 1910.

Piros csekk kitöltési minta:

 

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató